Redemittel kapitel 3 - 2
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Duits
Het zwembad is daarginds.
Das Schwimmbad ist dort drüben.
Het stadhuis ligt tussen de dom en het parlementsgebouw.
Das Rathaus liegt zwischen dem Dom und dem Parlementsgebäude.
De halte is tegenover de opera.
Die Haltestelle ist gegenüber der Oper.
Hoe kom ik in de binnenstad?
Wie komme ich in die Innenstadt?
Gaat u hier links en dan rechtdoor.
Gehen Sie hier links und dann geradeaus.
De Volksbank is in het voetgangersgebied.
Die Volksbank ist in der Fußgängerzone.
Het is maar een paar stappen van hier.
Er ist nur ein paar Schritte von hier.
De dierentuin is hier 500 meter vandaan.
Der Zoo ist 500 Meter von hier entfernt.
Heeft u een plattegrond van de stad?
Haben Sie einen Stadtplan?
Waar is de ingang van het zwembad?
Wo ist der Eingang zum Schwimmbad?