V5 Engels 6.3
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Engels
3,8 liter / 4,5 liter
gallon
aansporen
urge
aanzienlijk
significant
afval / rotzooi
trah
bankrekeningnummer
bank account number
bedrijfs-
corporate
bestaand
existing
bevorderen / stimuleren
boost
bijdragen aan
contribute to
brievenbus
letter box / mailbox
burgerservicenummer
social security number
de lijst aanvoeren
head the list
diefstal
theft
doel
object
een makkie
a piece of cake
gemeld
reported
gratis / kosteloos
at no charge
Het is zijn schuld.
He's to be blamed.
in overeenstemming met
in tune with
ongunstige invloed hebben op
affect
meeleven met
be ampathetic to
meisjesnaam
maiden name
naar voren brengen
put forward
omspringen met
handle
onmisbaar
indispensable
oprichten
found
perron
platform
publiekelijk bekendmaken
to expose
sterker nog
what's more
toename
rise
verblijfplaats
whereabouts
verder dan / buiten
beyond
verkeersdrempel
speed ramp
verlenen
provide
wachtwoord
password
weggooien
dump
zwendelpraktijk
scam
aanhanger
adherent
band / verwantschap
affiliation
opnemen
assimilate
verbaasd
bemused
samenhangend
coherent
handelsartikel
commodity
overeenkomstig
in compliance with
verwijdering / opruiming
disposal
in werking stellen
enact
aanzetten tot
incite to
het initiatief nemen
initiate
stortplaats
landfill
divers / veelsoortig
multiple
zwaarder wegen dan
outweigh
valkuil
pitfall
vervuiler
pollutant
onder druk zetten
pressure
voor iedereen beschikbaar
public domain
versnipperen
shred
uitpluizen / onderzoeken
sift through
nagaan waar het vandaan komt
trace a