unit 1 lesson 4 deel 1
Lijst downloaden(!)
Leren
engels
nederlands
acquire
krijgen
additionally
bovendien
address
aanspreken
affect
invloed hebben op
charitable
liefdadigheids
consent
goedkeuring
to couter
weerleggen
disability
beperking
dispute
bestrijden
distinguish
uitgebreid
elaborate
dieper ingaan op
embedded
verankerd
enforce
handhaven
gain
vermeerderen
implement
uitvoeren
perceive
waarnemen
poach
stropen
rally
bij elkaar komen
resist
zich verzetten tegen
sustainable
duurzaam
tusk
slagtand
valid
geldig