4. Feeling and attitudes
Lijst downloaden(!)
Leren
Engels
Nederlands
to be eager
heel graag willen
keen
enthousiast
overwhelmed
overweldigend
bliss
geluk
seductive
verleidelijk
to long
sterk verlangen
gratitude
dankbaarheid
hilarious
zeer grappig
allegiance
trouw
hostile
vijandig
to appal
verbijsteren
appalling
vreselijk
idignant
verontwaardigd
outrage
verontwaardigd
disdain
minachtend
to despise
minachten
resenment
haat
biased
bevooroordeeld
furious
woedend
anxious
ongerust
concerned
bezorgd
exasperated
erg geïrriteerd
anguish
enorme bezorgdheid en angst
agonizing
zeer pijnlijk
dejected
neerslachtig
to daunt
ontmoedigen
to sense
voelen
commitment
grote inzet
tendency
neiging
blunt
bot
patronising
neerbuigend
condescending
neerbuigend
suspicious
verdacht
malicious
kwaadaardig
to envy
benijden
to grieve
treuren
to mourn
treuren over
to dedicate to
wijden aan
to come to terms with
accepteren
to implore
smeken
attitude
houding
prejudice
vooroordeel
to ignore
negeren
to annoy
ergeren
to refuse
weigeren
to reject
afwijzen
reluctanly
met tegenzin
to suffer
lijden
disgusting
walgelijk
reassuring
geruststellend
frankly
eerlijk gezegd
embarrassing
gênant
upset
van streek
desperate
wanhopig
rage
woee