kbv proefwerk
Lijst downloaden(!)
Leren
begrippen
antwoorden
2d
2 demensionaal = vlak en je kan het meten in de breedte en de lengte
3d
3 demensionaal = ruimtelijk je kan het meten in de breedte lengte en hoogte
geometrische vorm
geometrische = 2d het zijn meetkundige vormen en zijn bedacht door de mens
organische vorm
organisch = natuurlijke vorm (mens dier plant) moeilijk te meten omdat ze grillig zijn
basisvorm 2d
2d vormen zijn plate basisvormen
basisvorm 3d
3d vormen zijn ruimtelijke basisvormen
gestileerde vorm
een heel eenvoudi weergegeven vorm
open vorm
een open vorm heeft geen gesloten omtrek
gesloten vorm
gesloten vorm is een vorm zonder openingen
restvorm
als meer vormen bij elkaar geplaats worden is de open ruimte die ontstaat een rest vorm
abstraheerde
vorm zonder herkenbare voorstelling
geabstraheerde vorm
vorm zo weergeven dat deze minder herkenbaar is of helemaal niet
figuratieve vorm
vorm uit de zichtbare werkelijkheid
vormcontrasten
kenmerkenen van bepaalde vormsoorten zijn aan elkaar tegengesteld
enkelvoudig
enkelvoudig is een vorm die bestaat uit een stuk
samengesteld
samengesteld een vorm die bestaat uit meerdere vormen
symmetrisch
symmetrisch als je een vorm in 2 helften kunt verdelen
asymmetrisch
een vorm die je niet in 2 helften kunt verdelen
tegenovergestelden van regelmatig
onregelmatig
tegenovergestelden van open
gesloten
tegenovergestelden van hoeking
rond
tegenovergestelden van positief
negatief
tegenovergestelden van organische geomatrisch
organische stereometrisch
tegenovergestelden van vlak
ruimtelijk