Zinnen Frans H1
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Frans
Henri wil graag kennismaken met jou zus.
Henri aimerait faire connaissance avec ta soeur.
Zullen we iets gaan drinken op het terras?
On va prendre un pot à la terrasse?
Mijn broer heeft een baantje voor de zomervakantie.
Mon frère a un travail pour les vacances d'été.
Ik zal u het nummer van mijn mobiel geven.
Je vais vous donner le numéro de mon portable.
Ik ben dol op talen en ik vind het leuk om buitenlandse jongeren te ontmoeten.
J'adore les langues et j'aime rencontrer des jeunes étrangers.
Mijn ouders brengen hun vakantie aan zee door.
Mes parents passent leurs vacances au bord de la mer.
We zagen elkaar soms op het strand.
On se voyait parfois sur la plage.
In de vakantie is zij verliefd geworden.
Elle est tombée amoureuse pendant les vacances.
Ik hoop die aardige jongen terug te zien.
J'espère le revoir, ce garcon sympa