Opdracht 2 woordenschat nl
Lijst downloaden(!)
Leren
nederlands
nederlands
preventief
uit voorzorg
fouilleren
doorzoeken
eigenrichting
handeling waarbij je voor eigen rechter speelt, meestal met gebruikmaking van geweld
noodweer
verdediging met noodzakelijk geweld omdat je in gevaar bent
vergelding
wraakneming
vermeende
vermoedelijk onschuldige
gemolesteerd
afgetuigd
lijdzaam
zonder actie te ondernemen
justitie
de rechterlijke macht
vervolging
instelling van een onderzoek om iemand voor de rechter te brengen
rechtsvaardigheidgevoel
gevoel over wat terecht, eerlijk of redelijk is.
corpus delicti
voorwerp waarmee het misdrijf is gepleegd
privacy
persoonlijke levenssfeer waarin iemand liever niet gestoord wil worden
strafblad
document waarin de misdrijven van iemand zijn opgesomd
delinquenten
mensen die een strafbaar feit plegen
liquidatie
moord
personalia
persoonlijke gegevens
belager
iemand die jou bedreigt
alibi
bewijs dat je op het moment van een misdrijf ergens anders was
instantie
instelling
sancties
strafmaatregelen
juristen
rechtsgeleerden
schendt
houdt zich niet aan
delict
strafbaar feit
pleidooi
betoog waarin je argumenten voor of tegen iets geeft