Opdracht 1 woordenschat nl
Lijst downloaden(!)
Leren
nederlands
nederlands
evident
duidelijk
ijveren voor
zich inspannen voor
interpretatie
uitleg
nuance
klein verschil
eenduidig
met slecht een duidelijk betekenis
gevrijwaard van
behoed voor
plausible
aannemelijke
flexibiliteit
neiging om soepel met zaken om te gaan
cliche's
uitdrukkingen
spin-off
product dat voor iets anders bedoelt is
verbaal geweld
geweld door middel van woorden
argeloze
niet vermoedende
voorhanden
beschikbaar
voortvarendheid
kordaatheid
willekeur
grilligheid
waarborgen
garanderen
postnatale
wat optreedt na de bevalling
desperate
wanhopig