Ofcourse V
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Engels
vaak voorkomend
frequent
vaardigheid
skill
vacature
vacancy
van plan zijn om
to intend to
van streek
upset
van tegenwoordig
today's
vanwege
because of
vanzelfsprekend aannemen (iets als)
to take things for granted
variëren
to vary
vastberadenheid
determination
vastbesloten
determined
vaste klant
regular customer
vechten tegen
to battle
veel voorkomend
common
veerboot (met de)
by ferry
verafgelegen
remote
verantwoordelijkheid
responsibility
verbeteren
to improve
verbieden
to ban
verbinden
to link
verbinding
connection
verdenking
suspicion
verder, bovendien
furthermore
verdienen
to deserve
verdraagzaam
tolerant
verduren
to bear
vereisen
to require
vereiste
requirement
vergeleken bij
compared to
vergelijking
comparison
vergissen (zich)
to be mistaken
vergroten, versterken
to raise
verheugen op (zich)
to look forward to
verhogen
to raise
verkering hebben met
to date
verkoper
salesman
verkwisting
waste of time
verlegen
shy
verlegenheid brengen (in)
to embarrass
verleidelijk
tempting
verlengen
to extend
verloofde
fiancé, fiancée
verloving met
engagement to
verlovingsring
engagement ring
vermijden
to avoid
verminderen
to reduce
vermoeiend
weary
vernederend
humiliated
veronderstellen
assume
verontrustend
disturbing
veroorloven (zich)
to afford
verraad
betrayal
verraden
to betray
verschaffen
to provide
verscheidene
several
verscheidende
various
verscheidenheid aan
variety of
verschrikkelijk
appalling
verslaafd aan
addicted to
verslag
report
verslag uitbrengen
to cover
versnellen
to accelerate
versnelling
gear
verspillen
to waste
verstrekkend
far-reaching
vertaling
translation
vertraging
delay
vertrouwd, bekend
familiar
vertrouwen op
to trust
vertrouwen hebben
to have confidence
vervangen
to replace
vervangen door
te replace with
vervelen
to bore
verveling
boredom
vervuiling
pollution
verwaand
conceited
verwaarlozing
neglect
verwarrend
confusing
verwennen, verpesten
to spoil
verwijderen (van de computer)
to delete
verwijderen
to remove
verwijzen naar
to refer to
verzamelen (zich)
to gather
verzamelen
to collect
verzetten tegen (zich)
to oppose
verzoek
request
via
through
vieren
to celebrate
voeden
to fuel
voertuig
vehicle
voetganger
pedestrian
vol tranen
tearful
vol vertrouwen
confident
voldoening
satisfaction
volwassene
adult
volwassenheid
maturity
vooraf, van tevoren
in advance
vooral
especially
vooral, bijzonder
particularly
vooral, in het bijzonder
in particular
voordeel
advantage
voordeel hebben van
to benefit
voordringen
to jump the queue
voorkómen
to prevent
voorliggen op
to be ahead of
voorlopig
for the time being
vooroordeel
prejudice
voorraad (op)
in stock
voorspelbaar
predictable
voorspellen
to forecast
voorstad, buitenwijk
suburb
voorstellen
to propose
voorstellen, verbeelden (zich)
to imagine
vooruitzicht
prospect
voorzien van
to provide with
voorzieningen
supplies
vorderingen maken
to get ahead
vorig, eerder
previous
vraag en aanbod
supply and demand
vraag, eis
demand
vrij, tamelijk
quite/rather
vrije tijd
leisure
vrije tijd
spare time
vrijheid
liberty
vrijwillig iets doen
to volunteer
vrijwilliger
volunteer
vrijwilligerswerk
voluntary work
vroegere
former
VVV
tourist information centre
vwo
a school of pre-university education