aardrijkskunde 3 - 2
Lijst downloaden(!)
Leren
vraag
antwoord
Hoe heet het als woestijnen steeds verder uitbreiden?
Verwoestijning.
Wat is de hoogste plek ter aarde?
Andes gebergte.