C'est ça! Jaar 1 (volwassenenonderwijs) 9 A Paris
Lijst downloaden(!)
Leren
Gegeven taal
Vertaling
Où est Michèle? (le Louvre)
Elle est au Louvre.
1. Où êtes-vous? (le Centre Pompidou)
Waar bent u?
Je suis au le Centre Pompidou.
Ik ben op de Centre Pompidoe.
2. Où allez-vous? (le bureau).
Waar gaat u naar toe?
Je vais au le bureau.
Ik ga naar mijn kantoor.
3. Où est monsieur Martin?(La Banque).
Waar is meneer Martin?
Il est à la Banque.
Hij is op de bank.
4. Où vas tu? (Les catacombes).
Waar ga jij naar toe?
Je vais aux Les catacombes.
Ik ga naar de catacombes.
7. Où allez-vous? (le Cacré Coeur).
Waar gaan jullie naar toe?
Nous allons au le Cacré Coeur.
Wij gaan naar de Cacré Coeur.
8. Où vont Annie et Claudine? (la discothèque).
Waar gaan Annie en Claudine naar toe?
Elles vont à la discothèque.
Zij gaan naar de discotheek.
9. Où es-tu? (la terrasse).
Waar ben jij?
Je suis à la terrasse.
Ik ben op het terrasse.
10. Où va-est il?
Waar is hij?
10. Où va est il?
Waar is hij?