Xchange Jaar 1 1 xpedition 2
Lijst downloaden(!)
Leren
Gegeven taal
Vertaling
alarm clock
wekker
allowed
toegestaan
almost
bijna
amazing
verbazend
break
pauze
bully
pesten
busy
druk
by the way
trouwens
canteen
kantine
chewing gum
kauwgom
chips
patates frites
class
les
cousin
neef / nicht
dangerous
gevaarlijk
definitely
beslist / absoluut
difficult
lastig / moeilijk
do you mind?
heb je er bezwaar tegen?
easy
gemakkelijk
except
behalve
favourite subject
lievelingsvak
French
Frans
Geography
aardrijkskunde
guys
jongens
History
geschiedenis
joke
grapje
loads of
veel
locker
kluisje / kastje
making fun of
belachelijk maken
mate
vriend / maat
maths
wiskunde
maybe
misschien
morning break
ochtend pauze
of course
natuurlijk
outside
buiten
p.e.
gymnastiek
sandwiches
boterham
scared
bang
schoolbag
schooltas
science
natuurwetenschappen
secondary school
middelbareschool
sign
bord
sir
meneer
spuds
piepers / aardappelen
stare at
aanstaren
still
nog steeds
subject
vak
supper
avondeten
sweets
snoep
technology
techniek
test
proefwerk / toets
timetable
lesrooster
to allow
toestaan
to be sure
zeker zijn van
to borrow
lenen
bully
op de kop geven
to call out
roepen
to come and get it back
op komen halen
to enjoy
genieten
to explain
uitleggen
to get back
terugkrijgen
to get used to
wennen aan
to guess
vermoeden / raden
to have to
moeten
to hurry
(zich) haasten
to need
nodig hebben
to pass
doorgeven
to prefer
liever hebben
to read
lezen
to seem
lijken
to set homework
huiswerk opgeven
to shut up
mond houden
to suppose
veronderstellen
p.e. kit
gym spullen
plenty of
genoeg
pretty
nogal
primary school
basisschool
quarter past
kwart over
quite
nogal
room
lokaal
a wide range of activities
veel verschillende activiteiten
as soon as possible
zo snel mogelijk
quite good fun
best heel leuk
so far
tot nu toe
to take part in
deelnemen aan / meedoen met
to feel at home
je thuis voelen
thanks
bedankt
see you later
tot ziens
an excuse
smoesjes
to collect
ophalen
to keep a promise
een belofte nakomen
to get used something
ergens aan wennen
friend
vriend / vriendin
pretty strict
behoorlijk streng
that is no allowed
dat is niet toegestaan
have a nice weekend
prettig weekend
what time is it?
hoe laat is het?