Xchange Jaar 1 (havo) 1 opdracht 31- study check
Lijst downloaden(!)
Leren
Gegeven taal
Vertaling
a little bit
een klein beetje
anyone
iemand
anyway
trouwens
boring
saai
building
gebouw
daughter
dochter
definitely
absoluut
different
verschillend
easy
gemakkelijk
episode
aflevering
even
zelfs
excited
opgewonden
first
eerst
first impression
eerste indruk
glad
blij
homeroom teacher
mentor
in fact
eigenlijk / in feite
kind
aardig
lots
veel
mad
gek
mean
gemeen
near
dichtbij
nervous
zenuwachtig
Nice to meet you
Prettige kennismaking
of course
natuurlijk
often
vaak
piece
stuk / deel
Primary
basisschool
pupil
leerling
quiet
stil
quite
nogal
room
klaslokaal
same
hetzelfde
scared
bang
Sacondary School
middelbare school
sitting room
huiskamer
strict
streng
stuff
material / spul
subject
vak / onderwerp
to suppose
veronderstellen
swimming pool
zwembad
teacher
leeraar
though
hoewel
tired
moe
to agree with
mee eens zijn
to allow
toestaan
to arrive
aankomen
to be called
heten
to be impressend
onder de indruk zijn
to bee very good at
ergens goed in zijn
to enter
binnengaan
to explain
uitleggen
to grow fat
aankomen
to know
weten
to look forward to
verheugen op
to lose your way
verdwalen
to need
nodig hebben
to prefer
liever hebben
to record
opnemen
to settle in
wennen aan
to sound
klinken
to spend
doorbrengen
to talk
praten
to tape
opnemen
to understand
begrijpen
to want
willen
to watch
kijken
to worry
zich zorgen maken
tomorrow
morgen
too
ook
usually
gewoonlijk
wise guy
wijsneus