Pallas 11 Alle woorden.
Lijst downloaden(!)
Leren
Gegeven taal
Vertaling
proteroj
eerder; vroeger
proteron
eerder
tiktw
baren; ter wereld brengen
o polemoj
oorlog
o etairoj
vriend; makker
pistoj
trouw; betrouwbaar
to dakruon
traan
axioj
waard; waardig
alla
maar
h petra
rots
mega
erg; zeer
isoj
misschien
nomizw
menen; beschouwen als
klaiw
huilen; wenen
elpizw
hopen; verwachten
seautou
van jouzelf
atanatoj
onsterfelijk
h teleuth
einde
eu
goed
gwrew
gaan
lamproj
schitteren
tote
dan; toen
h polij
stad
h doxa
roem
manqanw
leren kennen; begrijpen
qermoj
warm
kaluptw
bedekken
kata
vanaf ... naar beneden
h doulh
slavin
adikoj
onrechtvaardig