Engels woorden deel 5 Engels Nederlands
Lijst downloaden(!)
Leren
Engels
Nederlans
thorough
grondig
profound
grondig / vergaand
entire
heel
brief
kort
substantial
flink / aanzienlijk
elaborate
uitgebreid
comprehensive
uitgebreid
abundance
overvloed
lavish
overdadig / buitensporig
numerous
talrijk
huge
enorm
vast
enorm
untold
ongekend / onmetelijk
merely
alleen / slechts
negligible
verwaarloosbaar
narrow
smal
gorgeous
prachtig
bleak
troosteloos
trivial
onbelangrijk
superficial
oppervlakkig
moderate
matig
superfluous
overbodig
incoherent
onsamenhangend
plausible
aannemelijk
appropriate
gepast / geschikt
outrageous
schandalig
atrocious
vreselijk / zeer slecht
hideous
afgrijselijk
harsh
streng
poignant
schrijnend / droevig
virtually
vrijwel / praktisch
rapid
snel
swift
snel
to surpass
overtreffen
increasingly
steeds meer
invariably
altijd
potential
mogelijk
consistently
consequent / steeds
genuine
echt
distinct
verschillend