Frans hoofdstuk 20 examenidioom
Lijst downloaden(!)
Leren
Frans
Nederlands
auparavant
van tevoren
malgré
ondanks
à jamais
voor altijd
nettement
duidelijk
lorsque
toen
lors de
elders
dès que
zodra
désormais
voortaan
vraisemblablement
waarschijnlijk
fréquemment
vaak
ainsi
zo
soudain
plotseling
aussi
dan ook
toutefois
echter
ailleurs
elders
d'ailleurs
trouwens
néanmoins
niettemin
même si
zelfs als
d'après
volgens
combien
hoe
comme
aangezien
sauf
behalve
la suite de
ten gevolge van
au lieu de
in plaats van
simultanément
gelijktijdig
afin de
om
apparement
klaarblijkelijk
largement
ruimschoots
parfois
soms
comme si
alsof
relativement
betrekkelijk
principalement
voornamelijk
pour cause
terecht
à mon insu
buiten mij om
partout
overal
pour que
opdat
contrairement à
in tegenstelling tot
ne ... guère
nauwelijks
jadis
vroeger
au lendemain de
vlak na