Engels HF 4 deel 3 woordjes klas 5
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Engels
aanvankelijk
initially
beschouwen als
regard as
zich bezighouden met
engage with
blijken te zijn
turn out to be
cape
cloak
censuur
censorship
erkennen
acknowledge
fatsoen
decency
gedijen
thrive
grens
boundary
in die mate
tot that extent
in overeenstemming daarmee
accordingly
in praktijk brengen
put into practice
inschattingsfout
error of judgement
laat staan
let alone
liever dan
rather than