NL5 woordenschat 2.15
Lijst downloaden(!)
Leren
begrip
betekenis
jurisprudentie
eerdere uitspraken over juridische kwesties
oratie
toespraak
patstelling
impasse
potentieel (zn)
beschikbaar vermogen
repressie
onderdrukking
slinken
minder worden
stelligheid
beslistheid
stringent
dwingend
tendens
ontwikkeling
terdege
grondig
toereikend
voldoende
verkwanselen
wegdoen zonder op de waarde acht te slaan
verworden
ontaarden
weldra
binnenkort
zich commiteren aan
zich verplichten tot