ICP lijst 55
Lijst downloaden(!)
Leren
Engels
Nederlands
politics
politiek
parliament
parlement
politician
politicus
Member of Parliament
Lagerhuislid
House of Commons
Lagerhuis
House of Lords
Hogerhuis
peer
Hogerhuislid
to represent
vertegenwoordigen
representative
vertegenwoordiger
government
regering
to govern
regeren
administration (AE)
regering
minister/secretary
minister
Prime Minister (PM)
minister-president
Foreign Secretary
minister van Buitenlandse Zaken
Foreign Office
ministerie van Buitenlandse Zaken
Home Secretary
minister van Binnenlandse Zaken
Home Office
ministerie van Binnenlandse Zaken
Chancellor (of the Exchequer)
minister van Financiën
Treasury
ministerie van Financiën
domestic / internal
binnenlands
to participate / to take part
deelnemen
participant
deelnemer
participation
deelname / participatie