2 Education English > Dutch
Lijst downloaden(!)
Leren
Engels
Nederlands
public school
particuliere school
grammar school
gymnasium
comprehensive school
scholengemeenschap
boarding school
kostschool
GCSE
Examen Algemeen Voortgezet Onderwijs
to graduate
afstuderen
curriculum
vakkenpakket
tuition fee
schoolgeld
grant
studiebeurs
careers adviser
decaan
compulsory
verplicht
obligatory
verplicht
attendance
aanwezigheid
punctual
op tijd aanwezig
fluency
spreekvaardigheid
pronunciation
uitspraak
eloquent
welsprekend
to multiply
vermenigvuldigen
proficient
vaardig
scholar
geleerde
term
trimester
to advance
vorderen
illiterate
analfabeet
to assess
beoordelen
to excel
uitblinken
attentive
oplettend
to submit
inleveren
truant
spijbelaar
to be in detention
nablijven
to mark
nakijken
to overlook
over het hoofd zien
perception
waarneming
comprehension
begrip
innovation
vernieuwing
aptitude
aanleg
to comprehend
begrijpen
to grasp
begrijpen
vocabulary
woordenschat
survery
overzicht
tedious
saai