3 signaalwoorden en signaalzinnen
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Nederlands
opsomming
ook, bovendien, verder, eveneens, dan, vervolgens, daarnaast, ten eerste...ten tweede,zowel...als
tegenstelling
maar, echter, toch, daarentegen, in tegenstelling tot, daar staat tegenover dat, enerzijds...anderzijds
oorzaak gevolg
daardoor,door, doordat, waardoor, zodat, te danken aan, te wijten aan
reden/verklaring
want, daarom, omdat, waarom, namelijk, immers, aangezien
doel middel
door middel van, met de bedoeling om, met behulp van, om te, daartoe, opdat