Nederlands woordenschat par 3 opdr 9 woordjes klas 5
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Nederlands
recessie
economische teruggang
gepreeocupeerd
vooringenomen
adagium
spreuk die wordt gebruikt wordt als leus
staat haaks op
is radicaal anders dan
ideologie
manier van denken vanuit een vaststaande theorie
duurzame
lang goed blijvende
concept
idee
adequaat
passend
protocol
kort verslag van een internationale overeenkomst
emissie
uitstoot
drastisch
krachtig en direct
ten spijt
ondanks
ongebreidelde
grenzeloos
mobiliteit
verplaatsing
scepsis
twijfel
prognoses
voorspellingen
perspectief
vooruitzicht
fysieke
natuurlijke
volstaan
genoeg zijn
fiscaal
wat de belastingen betreft
heikele
lastige
misère
ellende
prioriteiten
zaken die voorrang hebben
nuanceren
een bewering of stelling minder absoluut maken
opties
mogelijkheden