Nl par 2, opdr 2 deel 2
Lijst downloaden(!)
Leren
woorden
betekenis
gilde
beroepsgroep
wederrechtelijke
onrechtmatige
distributie
verspreiding
winstbejag
sterke gerichtheid op geld verdienen
gat in de markt
vrij plotselinge mogelijkheid om geld te verdienen doordat er grote behoefte is aan een product
uitbuiten
zoveel mogelijk voordeel behalen uit
hegemonie
overheersing
lucratieve
winstgevende
kaste
gesloten groep van mensen, bijvoorbeeld in religieuze of maatschappelijke zin
clandestien
illegaal
omzet
totaalbedrag dat een ondernemer in een bepaalde periode ontvangt voor goederen, diensten etc.
jurispurdentie
manier waarop bepaalde zaken zijn berecht
rechtsvervolging
onderzoek dat door justitie wordt ingesteld om na te gaan of er strafbare feiten zijn gepleegd