Woorden Nederlands h2 pr 1
Lijst downloaden(!)
Leren
Begrip
Uitleg
verifieerbare
wat te controleren is (op waarheidsgehalte)
methodologie
leer van de correcte methoden van wetenschappelijk onderzoek
concreet
niet abstract/tastbaar/met praktische voorbeelden
maatschappelijk relevant
wat belang en nut heeft voor de samenleving
implicaties
gevolgen/consequenties
hypothese
stelling waarin je nauwkeurig omschrijft wat voor uitslag je van een onderzoek verwacht
toetsen
vaststellen of iets klopt/testen
empirisch
proefondervindelijk/op basis van waarnemingen
variabelen
kenmerken of eigenschappen die kunnen variëren en de uitkomst van het onderzoek beïnvloeden
notabelen
vooraanstaande lieden
plausibel
geloofwaardig/aannemelijk
spin-pff
onverwacht of onbedoeld bijproduct van een oorspronkelijke toepassing of een product dat voor iets anders bedoeld was
posttraumatische
wat na een (lichamelijke of geestelijke) verwonding optreedt en als gevolg daarvan geldt
egalitair
van gelijk niveau
de-escalatie
vermindering van spanning of gespannen toestand
evident
duidelijk
clichés
afgesleten, te vaak gebruikte uitdrukkingen
verbaal geweld
agressie door middel van taal, vooral scheldwoorden
desperate
wanhopige
willekeur
onberedeneerd, irrationeel gedrag/keuzes of beslissingen waarin geen lijn te ontdekken valt
autochtone
oorspronkelijke/van oorsprong van hier afkomstige
drogreden
redenering die niet klopt
interbellum
periode tussen beide wereldoorlogen
contaminatie
verhaspeling
nuanceren
afzwakken
elite
bovenlaag van de bevolking, als tegenstelling van 'het gewone volk'
segregatie
sociale en vaak ook geografische scheiding van bevolkingsgroepen
progressief
vooruitstrevend
desastreus
vernietigend/zeer ernstig