Politieke begrippen LMV
Lijst downloaden(!)
Leren
Woord
Betekenis
Politiek
keuzes maken en nemen van beslissingen voor land, provincie en gemeente
Politici
zij die hun beroep hebben gamaakt van het beslissen voor land, etc.
Ambtenaren
mensen die bij de overheid werken
Overheid
politici met de ambtenaren samen
Algemeen belang
als je alles tegen elkaar afweegt de beste oplossing voor iedereen
Belasting
geld dat je af moet dragen aan de overheid
Bezuinigen
de overheid probeert minder geld uit te geven (vaak doorschuiven van de kosten)
Democratie
letterlijk het volk regeert
Indirecte democratie
waarbij het volk volksvertegenwoordigers kiets die voor hen beslissen
Politieke partij
groep mensen die samen de zelfde oplossingen nastreven
Pressie partij
een groep mensen die een belang centraal stellen
Directe democratie
rechtsteekse invloed van het volk B.V. via een referendum (volksstemming) beslissen
Links
politieke partijen die een actieve overheid willen
Rechts
politieke partijen die een zo klein mogelijke overheid willen
Politieke middelen
partijen die vinden dat mensen elkaar vooral moeten helpen
Actief kiesrecht
het recht hebben om te mogen stemmen (18 Jaar)
Passief kiesrecht
het recht om gekozen te kunnen worden
Lijsttrekker
persoon die bij een partij op plaats 1 van de kieslijst
Tweede Kamer
belangrijkste democratie instelling, met discussie met de regering
Compromissen
een besluit nemen waarbij je allemaal een beetje gelijk krijgt
Liberalisme
economische vrijheid, persoonlijke vrijheid
Sociaal democratie
solidariteit, gelijkwaardigheid
Christendemocratie
naastenliefde, deloof en samenwerking
One-issue Partij
partij die feitelijk maar een belang nastreeft (B.v. 50+)
Grondwet
belangrijkste wet die de rechten van de burgers regelt t.o.v. de overheid
Mensenrechten
fundamentele rechten van mensen
Plichten
dingen die je moet doen
Trias politica
de scheiding tussen de drie politieke machten
Regering
het dagelijks bestuur van het land
Regeerakkoord
afspraken tussen de partijen dia samen de regering vormen
Ministers
leden van de regering voor een bepaald gebied, zoals landbouw of onderwijs
Staatssecreatarissen
1e hulpje van de minister
Kabinet
Alle minister en staatssecretarissen
Troonrede
plannen van het kabinet voor het komende jaat (prinsjesdag)
Wetsvoorstel
Voorstel aan de Tweede Kamer over een bepaald onderwerp (alcoholwet 18 jaar)
Miljoenennota
financiële plannen van de regering
Staatshoofd
de koning
Minister president
de premier, Mark Rutte
Debatten
discussie in de kamers tussen partijen en de regering
Taken Parlement 1e en 2e kamer
Controle regering en maken van weteen
Rechten van Kamerleden
vraagrecht, recht van interpellatie, stemrecht, amendement, initatief, motie recht
Motie van wantrouwen
de kamer spreek zijn wantrouwen uit en de minister vertrekt
Coalitie
regeringspartijen die samen werken
Oppositie
staan tegenover de regering staan
Dictatuur
een land met een leider of een partij als leider
Censuur
geen vrije pers en correcte berichtgeving
Onderdrukking
het volk wordt willekeurig behandeld
Gemeenteraad
de gekozen mensen in het gemeentelij bestuur (controle dagelijks bestuur)
Burgemeester
Benoemde hoogste ambtenaar in de gemeente
Wethouders
gekozen door de gemeenteraad om het dagelijks bestuur met de burgermeester te vormen