schreib mal! redemittle
Lijst downloaden(!)
Leren
nederlands
duits
Ik vind dat een zeer goed idee
Ich halte das für eine sehr gute Idee
Leraren weten vaak niet wat ze anders zouden kunnen doen
Lehrer wissen oft nicht, was sie anders machen könnten
Ik ben van mening dat de eisen steeds hoger worden
Ich bin der Meinung, dass die Anforderungen immer höher werden
Dit standpunt neem ik in
Diesen Standpunkt vertrete ich
Met deze stelling ben ik het helemaal niet eens
Mit dieser These bin ich überhaupt nicht einverstanden
Leraren zou je niet op het internet moeten beoordelen
Lehrer sollte man nicht im Internet bewerten
Zoals ik al heb uitgelegd, ben ik er tegen
Wie ich bereits erklärt habe, bin ich dagegen
Ik dit artikel gaat het over teksten, die van internet gedownload zijn
In diesem Artikel geht es um Texte, die vom Internet heruntergeladen sind
Ik zou graag dit onderwerp willen behandelen
Ich möchte gern über dieses Thema sprechen
Ik wil graag met betrekking tot dit onderwerp een standpunt innemen
Ich möchte gern zu diesem Thema Stellung nehmen
Volgens mij leer je zo niets
Meiner Meinung nach lernt man so nichts
Ik vind dat iedereen dat oor zich zelf moet beslissen
Ich bin der Meinung, dass das jeder für sich selber entscheiden muss
Je leert je tijd beter in te delen
Man lernt, sich siene Zeit besser einzuteilen
Een goede opleiding is tegenwoordig belangrijk
Eine gute Ausbildung ist heutzutage wichtig
Niet alles wat op internet staat moet je zonder meer overnemen
Nicht alles, was im Internet steht, sollte man ohne Weiteres übernehmen
Ik ben van mening dat je geen werkstukken van andere zou moeten kopiëren
Ich bin der Ansicht, dass man keine Arbeiten von anderen kopieren sollte
Het is niet eerlijk tegenover de andere
Es its nicht fair den anderen gegenüber
Af en toe iets van internet halen, dat doet toch iedereen
Ab un zu mal was vom Internet downloaden, das macht ja jeder
Alle leraren zouden door de leerlingen beoordeeld moeten worden
Alle Lehrer sollten von den Schüler im Allgemeinen gerecht urteilen
Ik geloof dat leerlingen over het algemeen rechtvaardig oordelen
Ich glaube, dass Schüler im Allgemeinen gerecht urteilen
Wij moeten over de leraren een enquête invullen
Wir müssen über die Lehrer einen Fragebogen ausfüllen
Ik kan niet goed met mijn biologieleraar opschieten
Ich verstehe mich nicht gut mit meinem Biologielehrer
Ik kan het goed met mijn leraar geschiedenis vinden
ich komme gut mit meinem Geschichtslehrer aus
Mijn leraar wiskunde is op school erg geliefd
Mein Mathelehrer ist in der Schule sehr beliebt
Is je klassenleraar begripvol en humoristisch?
Ist dein Klassenlehrer verständnisvoll und humorvoll?
Huiswerk maken hoort er nu eenmaal bij
Hausaufgaben machen gehört halt dazu
Zou u mij a.u.b. nadere informatie kunnen mailen?
Könnten Sie mir bitte nähere informationen mailen?
Kun je ook als beginner aan deze cursus deelnemen?
Kann man auch als Anfänger an diesem Kurs teilnehmen?
Zou u mij a.u.b. een folder kunnen sturen?
Könnten Sie mir bitte einen Prospekt schicken?
Kunt u mij alstublieft over de cursustijden informeren?
Könnten Sie mich bitte über die Kurszeiten informieren?