T3 Lijst 18
Lijst downloaden(!)
Leren
the polls
de stembus
outcome
uitslag
administration
regering
House of Commons
Tweede Kamer, Lagerhuis
House of Lords
Eerste Kamer, Hogerhuis
Labour Party
arbeiderspartij, (ongeveer) PvdA
alliance
verbond
treaty
verdrag
domestic
binnenlands
progressive
progressief, veranderingsgezind
resprentative
vertegenwoordiger
adversary
tegenstander
Royals
leden van de koninklijke familie
knight
ridder
to suppress
onderdrukken
rebellion
opstand
dispute
geschil
exile
ballingschap
civil
burger-
councillor
raadslid
proposal
voorstel
constitution
grondwet
scheme
project
expenditure
uitgaven
legislation
wetgeving
sanction
strafmaatregel
prohibition
verbod
secular
wereldlijk, niet-kerkelijk
clergy
geestelijkheid
vicar
dominee
sermon
preek
monastery
klooster
divine
goddelijk
crusade
kruistocht
sacred
heilig
deity
god, godheid
salvation
verlossing
to baptize
dopen
afterlife
hiernamaals
Apocalypse
einde van de wereld
verkiezing
election
burgemeester
mayor
raad, gementeraad
coucil
ambtenaar
civil servant
ministerie van Binnenlandse Zaken
Home Office
ministerie van Buitenlandse Zaken
Foreign Office
heersen
to rule
beleid
policy
verklaring
declaration
lid worden van
to join
onderdrukker
oppressor
allochtoon
immigrant
asielzoeker
asylum seeker
vluchteling
refugee
burger
citizen