Maatschappijleer 2
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Nederlands
Internalisatie
mensen maken zich gewoonten, waarden en normen eigen en gaan zich automatisch gedragen zoals hun omgeving van ze verwacht
Collectivistisch
vanaf je geboorte al bij een hechte en sterke groep horen, je zorgt goed voor hen
Nature-nurturedebat
nature, wat aangeboren is zoals lichaamsbouw, ritmegevoel en seksuele voorkeur. nurture, wat aangeleerd is zoals welke taal je spreekt
Socialisatie
iemand die waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep aanleert
Socialiserende instituties
groepen, organisaties die specifieke waarden en normen overdragen
Persoonlijke identiteit
alle aangeleerde kenmerken die bij jouw persoonlijkheid horen zoals muziek of kleding
Sociale controle
manier waarop mensen anderen stimuleren of zich dwingen aan de wet te houden
Individualistisch
de mate waarin iemand de vrijheid krijgt om zijn persoonlijke identiteit te ontwikkelen
Masculiene culturen
cultuur waarin de werelden van mannen en vrouwen gescheiden zijn. mannen zijn leidend, vrouwen zijn bescheiden
Feminiene culturen
cultuur waarin de mannelijke en vrouwelijke rollen meer in elkaar over. houden rekening met elkaar