Maatschappijleer 1
Lijst downloaden(!)
Leren
Bijv. Nederlands
Bijv. Nederlands
Tolerantie
andersdenkenden en mensen die afwijken van de levensstijl accepteren
Dominante Cultuur
alle waarden, normen en gewoonten die de meerderheid van de bevolking met elkaar deelt
Cultuur kenmerk
waar je een cultuur aan kunt herkennen bv. kennis, gewoonten, kunst, symbolen
Culturele diversiteit
verschillende subculturen en levensstijlen in een samenleving bv. tussen jong en oud, man en vrouw
Cultuur
waarden, normen, en gewoonten die mensen binnen een groep of samenleving delen
Pluriforme samenleving
een samenleving met verschillende godsdiensten en levensstijlen
Subcultuur
sommige waarden, normen en andere cultuurkenmerken in een groep wijken af van de dominante cultuur
Tegencultuur
die zich verzetten tegen (delen van) de dominante cultuur of daarvoor een bedreiging vormen
Referentiekader
alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, normen, waarden en gewoonten
Generatieconflict
wanneer twee generaties bv. ouders en kinderen tegen over elkaar staan en elkaars visie en leefstijl totaal niet begrijpen
Bedrijfscultuur
alle waarden, normen en gewoonten die er in een bedrijf gelden
Maatschappelijke positie
de positie die je hebt qua werk en inkomen, hierdoor gedragen ze zich anders
Allochtoon
wanneer jij, of één van je ouders in het buitenland geboren is
Autochtoon
iemand die in hetzelfde land is geboren en opgevoed als je (groot) ouders
Rolpatronen
algemene verwachtingen en opvattingen over hoe iemand zich moet gedragen