Gele boekje OF COURSE! - O
Lijst downloaden(!)
Leren
Engels
Nederlands
Practice makes perfect.
Oefening baart kunst.
either ... or
óf ... óf
in order to
om te
environment
omgeving
broadcaster
omroep, zender
to be surrounded by
omsingeld door
cover
omslag
extent
omvang
to cover
omvatten, bestrijken
turnover
omzet
independent
onafhankelijk
priceless
onbetaalbaar
despite
ondanks
accommodation
onderdak
by tube, by underground
(met de) ondergrondse
hostel
onderkomen voor daklozen
enterprise
onderneming, zaak
to underestimate
onderschatten
support
ondersteunen
in support of
(ter) onderstuining
in the meantime, meanwhile
ondertussen
topic, subject
onderwerp
education
onderwijs
survey
onderzoek
investigation into
onderzoek naar
to investigate
onderzoeken
unusual, uncommon
ongebruikelijk
incredible
ongelooflijk
unfortunate
ongelukkig
unsuitable
ongeschikt
undoubtedly
ongetwijfeld
harmless
ongevaarlijk
approximately
ongeveer
improperly
onjuist, onbehoorlijk
immediately
onmiddelijk
instantly
onmiddelijk, meteen
inaccurate
onnauwkeurig
to lack
ontbreken
to deny
ontkennen
to fire
ontslaan
to arise
ontstaan
reciever
ontvanger
design
ontwerp
to develop
ontwikkelen
developing country
ontwikkelingsland
awful
ontzaglijk
ignorant
onwetend, dom
harvest
oogst
origin
oorsprong
cause and effect
oorzaak en gevolg
to come up with
op de proppen komen met
in that way
op die manier
in the short term
op korte termijn
to attend school
op school zitten
to turn up
opdagen
to delay
ophouden
to charge
opladen
to solve, to sort out
oplossen
solution for
oplossing voor
to notice
opmerken
to put forward
opperen
sincere
oprecht
to trace
opsporen
congestion
opstopping
performance
optreden
to host
optreden als gastheer
to raise
opvoeden
deliberately
opzettelijk
discipline problem
ordeprobleem
genuine
origigneel
to overlook
over het hoofd zien
to survive
overleven
survival
overleving
to cross
oversteken
to feel upset
overstuur zijn
offender
overtreder
convinced
overtuigd
to convince
overtuigen
convincing
overtuigend
conviction
overtuiging
overwegen om
to consider