Personen- en familierecht
Lijst downloaden(!)
Leren
Woord
Omschrijving
Persoon
al wat drager van rechten en plichten kan zijn
Bloedverwantschap
gebaseerd op geboorte
Aanverwantschap
gebaseerd op huwelijk
Inwendige vereisten
vereisten die betrekking hebben op de persoon die huwelijk willen aangaan
absoluut inwendige vereisten
vereisten die gelden ongeacht met wie men wil huwen
relatief inwendige vereisten
vereisten die een beletsel vormen voor een huwelijk met een bepaald persoon
uitwendige vereisten
formaliteiten
Stuiting huwelijk
recht dat door wet aan bepaalde personen is gegeven om zich op bepaalde gronden tegen voltrekking huwelijk te verzetten
nietigverklaring
verklaring dat de rechtshandeling nooit heeft bestaan
vervalbeding
clausule in huwelijkse voorwaarden dat binnen (vaak) een halfjaar verrekening over het voorgaande jaar moet plaatsvinden. Na verstrijking van dat halfjaar kan geen verrekening meer over dat jaar worden gevorderd