J 16 Duits woordjes Duits-Nederlands
Lijst downloaden(!)
Leren
Duits
Nederlands
die Gerechtigkeit
de rechtvaardigheid
das Attentat
de aanslag
die Gefährdung
het gevaar
die Fahndung
de opsporing
ermitteln
een gerechtelijk onderzoek instellen
ahnden
wreken, straffen
der Henker
de beul
ankreiden
kwalijk nemen
auffliegen lassen
oprollen
die Indizien
de aanwijzingen
die Fehlanzeige
een valse aangifte
meucheln
verraderlijk vermoorden
mobben
treiteren
abzocken
afzetten
schinden
afbeulen
unverbindlich
vrijblijvend
die Irreführung
de misleiding
käuflich
corrupt
schmieren
omkopen
die Unterschlagung
de verduistering
die Strafandrohung
de dreiging met straf
handgreiflich
handtastelijk
straffällig
schuldig aan een strafbaar feit
vorsätzlich
opzettelijk
fahrlässig
nalatig
mutmaβlich
vermoedelijk
die Grauzone
het grijze gebied
die Vollzugsanstalt
de penitentiaire inrichting
berechtigen
rechtvaardigen
der Staatsanwalt
de officier van justitie
das Bundesverfassungsgericht
het constitutionele hof
die Mandantin
de cliënte
der Einspruch
het protest
das Hoheitsrecht
het soevereine recht
genehmigen
goedkeuren
das Gutachten
het advies
das Ressort
het terrein
die Verfassung
de grondwet
der Gestzentwurf
het wetsontwerp
die Gewalt
de macht