Geschiedenis Republiek
Lijst downloaden(!)
Leren
Gebeurtenis
Jaartal
Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms
1521
Instelling drie Collaterale raden
1531
Instelling van de Bloedplakkaten
1550
Vrede van Augsburg
1555
Smeekschrift der Edelen
1566
Ontketenen van opstand door watergeuzen
1572
Het ontzet van Leiden
1574
Pacificatie van Gent
1576
Alteratie van Amsterdam
1578
Unie van Utrecht
1579
Plakkaat van Verlatinge
1581
Willem van Oranje vermoord
1584
Antwerpen in Spaanse handen
1588
Soevereiniteit van Republiek erkend door Engeland en Frankrijk
1596
Vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
1588
De Staten-Generaal van de Republiek richten de VOC op.
1602
Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia
1619
Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd
1619
Ontstaan van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Amsterdam
139
12-jarig bestand
1609-1621
Vrede van Munster
1648